Algemene voorwaarden

Versie 1, januari 2018

Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lot Bouwes en op alle overeenkomsten tussen Lot Bouwes en consument. Deze algemene voorwaarden komen tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Lot Bouwes aanvaart. Wanneer de consument een of meerdere producten van de webwinkel bestelt of wanneer de consument een door Lot Bouwes opgestelde offerte accepteert, gaan de consument en  Lot Bouwes een (aankoop) overeenkomst aan. 
Voordat de overeenkomst wordt afgesloten, heeft de consument beschikking tot deze algemene voorwaarden via de website. Indien gewenst, kan Lot Bouwes deze algemene voorwaarde via email naar de consument toezenden. Hiervoor dient de consument Lot Bouwes via email te verzoeken de algemene voorwaarden toe te zenden. 


Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam :          Lot Bouwes
Vestigingsadres :      Luzacstraat 21 A 3038VV Rotterdam
Contact :                     Via het contactformulier 
Telefoon :                    0626517173
Emailadres :               lotbouwes@live.nl
KvK-nummer :           70511756

Copyright

Tekst- en beeldmateriaal van deze website, de webshop en gepersonaliseerde diensten mogen alleen gebruikt worden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lot Bouwes. Lot Bouwes blijft ten alle tijde eigenaar en schrijfster van gedichten en beeldmateriaal van deze website, de webshop en gepersonaliseerde diensten zoals digitale en gedrukte gedichten en teksten op maat. De foto's die gebruikt zijn op deze website en webshop, zijn gemaakt door Hanke Arkenbout. De foto's mogen alleen gebruikt worden met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van zowel Lot Bouwes als Hanke Arkenbout. 

Wanneer de consument een gepersonaliseerd gedicht of ander soort tekst door Lot Bouwes laat schrijven, blijft dit gedicht /deze tekst ten alle tijde eigendom van Lot Bouwes. De consument mag dit gedicht of deze tekst alleen op social media zetten of delen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lot Bouwes en met vermelding van Lot Bouwes, de schrijfster. 

Bestellen & Betalen

Wanneer de consument een bestelling in de webwinkel plaatst en kiest voor ‘afrekenen’ of wanneer de consument akkoord geeft op de offerte voor een gepersonaliseerd product en dienst, gaat deze akkoord met deze algemene voorwaarden. De consument gaat dan een betaalverplichting aan met Lot Bouwes. De consument is dan verplicht om te betalen voor zijn of haar aankoop.

Bij deze webwinkel kun je betalen met IDEAL of via een directe bankoverschrijving.
Voor gepersonaliseerde diensten en producten ontvang je een factuur van Lot Bouwes. Deze factuur dien je binnen 14 dagen te betalen onder vermelding van het factuurnummer. Je kunt de factuur betalen via een directe bankoverschrijving. 

Verzenden en levering

Lot Bouwes verzendt alleen binnen Nederland.
Nadat Lot Bouwes een webwinkelbestelling van de consument heeft ontvangen, doet zij haar best om deze binnen drie werkdagen af te ronden.
Het meerendeel van de producten van deze webwinkel wordt verzonden als brievenbus post of brievenbus pakket.
De bestellingen die bij Lot geplaatst worden, worden altijd verzonden via Post NL, Lot heeft geen invloed op de snelheid waarmee Post NL levert.

Verzendkosten:

Verzendkosten voor een webwinkelbestelling worden berekend in de check out van het winkelmand.
De verzendkosten kunnen per bestelling verschillen, afhankelijk van het gewicht en formaat.
Verzendkosten voor een gepersonaliseerde dienst of product zijn afhankelijk van de wensen van de consument. 
Meer informatie over verzenden vind je hier

Garantie en aansprakelijkheid

Lot Bouwes doet haar best om goede en degelijke artikelen te leveren.
Houd er rekening mee dat zij zo veel mogelijk met gerecyclede materialen werkt. De materialen van de producten kunnen daardoor iets afwijken van de foto’s op de website en/of social media.
Lot Bouwes is niet aansprakelijk voor het verkleuren, slijten of andere gebreken die tijdens het gebruik van de artikelen op kunnen treden. Gebreken die ontstaan zijn door normale slijtage, gebreken die te wijten zijn aan de consument of kleurverschil van de producten vallen niet onder de garantie.

Bedenken, retourneren en ruilen

Bij de aankoop van webwinkelproduct(en) heeft de consument de mogelijkheid deze binnen 14 dagen te ruilen / retourneren.
De consument kan daarvoor contact opnemen met Lot Bouwes via het contactformulier op de website.
De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product/ de producten.
De retourkosten zijn voor de rekening van de consument.
De consument ontvangt retourinstructies en een retourformulier van Lot Bouwes via de mail.
Lot heeft altijd het recht om een retourzending te weigeren of slechts een gedeelte van het aankoopbedrag te vergoeden wanneer het artikel dat de consument terug stuurt, niet in originele staat blijkt te verkeren.
Ook heeft Lot Bouwes het recht om een retourzending te weigeren wanneer het artikel niet binnen 14 dagen na ontvangst is geretourneerd door de consument.
Indien de consument binnen de vermelde termijn gebruik maakt van het herroepingsrecht en een bedrag heeft betaald, zal Lot Bouwes dit bedrag zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen terugbetalen.
Bij een retour betaalt Lot Bouwes de consument terug op de manier waarop de consument eerder betaalt heeft.
Lot Bouwes behoudt zich het recht om te wachten met terugbetalen totdat zij het product terug heeft of de consument bewijst dat deze het product heeft teruggestuurd, afhankelijk van welk tijdstip eerst valt.

Wanneer de consument een gepersonaliseerd product of dienst door Lot Bouwes laat maken, heeft de consument het recht om de offerte die Lot Bouwes opstelt, te weigeren. Nadat de offerte en de digitale proef door de consument zijn geaccepteerd, heeft de consument niet langer het recht om zich te bedenken. Een gepersonaliseerd product of dienst kan niet geretourneerd of geruild worden. 

Uitsluiting van herroeping

Uitsluiting van herroepingsrecht is van toepassing op gepersonaliseerde producten en diensten die door Lot Bouwes speciaal gemaakt zijn op specificaties van de consument. Lot Bouwes doet haar uiterste best om bij gepersonaliseerde gedichten en teksten  zo goed mogelijk aan de wensen van de consument te voldoen. Lot Bouwes stuurt een offerte naar de consument via email. De consument kan deze accepteren of weigeren. Na acceptatie van de offerte gaat het proces in gang. Wanneer de consument daarvoor kiest is het mogelijk om een digitale proef te ontvangen alvorens deze akkoord gaat met het eindproduct. Na akkoord van deze proef en na akkoord van de offerte is het niet mogelijk om deze producten en/of diensten te retourneren. 

Annulering

Een (deel van een) webshop bestelling kan geannuleerd worden na betaling en voordat verzending plaats vindt. Het aankoopbedrag wordt binnen 14 werkdagen teruggestort op de rekening van de consument.

Een gepersonaliseerd product of dienst kan niet geannuleerd worden na akkoord van de offerte die Lot Bouwes gemaakt heeft op basis van de specificaties van de consument. 

Klachten

Als de consument een klacht heeft over een gekocht artikel, heeft de consument de mogelijkheid om deze klacht naar Lot te mailen. Bij voorkeur gebeurt dit via het contact formulier. Beeldmateriaal is hierbij gewenst, dan kan Lot met de consument mee kijken naar een passende oplossing.
Lot probeert binnen zeven werkdagen contact met de consument op te nemen wat betreft de klacht.

Overmacht

Lot heeft geen enkele verplichting tegenover de consument indien zij gehinderd is door overmacht.
Zij behoudt zich het recht om de overeenkomst te ontbinden. Lot zal hier in dat geval een email over sturen naar de consument.
Onder overmacht worden o.a. verstaan: transportstagnatie, bedrijfsstoringen en het niet tijdig leveren van leveranciers.

Privacy

Lot gebruikt persoonsgegevens alleen voor het verwerken van bestellingen. Persoonsgegevens van consumenten worden nooit doorgegeven aan derden.
Meer informatie hierover vind je in de privacyverklaring

Prijzen

De prijzen van de producten in deze webwinkel van Lot Bouwes zijn inclusief BTW. 
De prijzen in de offerte van gepersonaliseerde diensten zijn exclusief BTW, Lot Bouwes vermeld in haar offertes en facturen de BTW apart. 

Offertes en facturen

Wanneer de consument een gepersonaliseerd product of dienst bestelt, ontvangt deze eerst vrijblijvende informatie en een vrijblijvende offerte van Lot Bouwes. Wanneer de consument de offerte accepteert, gaan de consument en Lot Bouwes een overeenkomst aan. 
De offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen. Na deze termijn vervalt de offerte. 
Prijzen van een gepersonaliseerd product of dienst zijn exclusief BTW. Op de offerte wordt de BTW apart vermeld. 
Nadat de consument akkoord gaat met de offerte gaat het proces van het gepersonaliseerde product of de gepersonaliseerde dienst in gang. Na ontvangst van de factuur, dient de consument deze binnen 14 dagen te betalen onder vermelding van het factuurnummer.