Algemene voorwaarden

Versie 8, juli 2023

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lot Bouwes en op alle overeenkomsten tussen Lot Bouwes en consument. Deze algemene voorwaarden komen tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Lot Bouwes aanvaart. Wanneer de consument een of meerdere producten van de webwinkel bestelt of wanneer de consument een dienst op maat van Lot Bouwes afneemt, gaan de consument en  Lot Bouwes een (aankoop) overeenkomst aan.
De consument heeft beschikking tot deze algemene voorwaarden via de website. Indien gewenst, kan Lot Bouwes deze algemene voorwaarde via email naar de consument toezenden. Hiervoor dient de consument Lot Bouwes via email te verzoeken de algemene voorwaarden toe te zenden.