Algemene voorwaarden

Versie 3, januari 2019

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lot Bouwes en op alle overeenkomsten tussen Lot Bouwes en consument. Deze algemene voorwaarden komen tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Lot Bouwes aanvaart. Wanneer de consument een of meerdere producten van de webwinkel bestelt of wanneer de consument een tekst op maat door Lot Bouwes laat schrijven, gaan de consument en  Lot Bouwes een (aankoop) overeenkomst aan.
Voordat de overeenkomst wordt afgesloten, heeft de consument beschikking tot deze algemene voorwaarden via de website. Indien gewenst, kan Lot Bouwes deze algemene voorwaarde via email naar de consument toezenden. Hiervoor dient de consument Lot Bouwes via email te verzoeken de algemene voorwaarden toe te zenden.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam :          Lot Bouwes
Vestigingsadres :      Zweedsestraat 75B 3028 TN Rotterdam
Contact :                     Via het contactformulier
Telefoon :                    0626517173
Emailadres :               lotbouwes@live.nl
KvK-nummer :           70511756

Deze algemene voorwaarden betreffen 1. alle mensen die een webshop bestelling plaatsen op www.lotbo.nl / alle mensen die een gepersonaliseerd product of dienst bij Lot Bouwes afnemen, hierna te noemen de consument en 2. de eigenaar van www.lotbo.nl, Lot Bouwes.

Copyright

Tekst- en beeldmateriaal van deze website, de webshop en gepersonaliseerde diensten mogen alleen gebruikt worden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lot Bouwes. Lot Bouwes blijft ten alle tijde eigenaar en schrijfster van gedichten en beeldmateriaal van deze website, de webshop en gepersonaliseerde diensten zoals digitale en gedrukte gedichten en teksten op maat. De foto's die gebruikt zijn op deze website en webshop, zijn gemaakt door Hanke Arkenbout. De foto's mogen alleen gebruikt worden met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van zowel Lot Bouwes als Hanke Arkenbout. 

Wanneer de consument een gepersonaliseerd gedicht of ander soort tekst door Lot Bouwes laat schrijven, blijft dit gedicht /deze tekst ten alle tijde eigendom van Lot Bouwes. De consument mag dit gedicht of deze tekst alleen gebruiken nadat deze ervoor betaald heeft. De consument is ten alle tijden verplicht om Lot Bouwes te vermelden bij het gedicht/ de tekst, tenzij de consument uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lot Bouwes heeft gekregen voor het gebruiken hiervan voor visitekaartjes, uitnodigingen of ander persoonlijk drukwerk waarbij Lot Bouwes vind dat naamsvermelding niet nodig blijkt. De consument mag zijn of haar gekochte gedicht of tekst alleen op social media zetten of delen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lot Bouwes en met vermelding van Lot Bouwes, de schrijfster. 

Bestellen & Betalen

Wanneer de consument een bestelling in de webwinkel plaatst en kiest voor ‘afrekenen’ of wanneer de consument akkoord geeft op de offerte voor een gepersonaliseerd product en dienst, gaat deze akkoord met deze algemene voorwaarden. De consument gaat dan een betaalverplichting aan met Lot Bouwes. De consument is dan verplicht om te betalen voor zijn of haar aankoop.

Bij deze webwinkel kun je betalen met IDEAL.

Voor gepersonaliseerde diensten en producten ontvang je een factuur van Lot Bouwes. Deze factuur dien je binnen 14 dagen te betalen onder vermelding van het factuurnummer. Je kunt de factuur betalen via een directe bankoverschrijving. 

Verzenden en levering

Lot Bouwes verzendt alleen binnen Nederland en België. 
Nadat Lot Bouwes een webwinkelbestelling van de consument heeft ontvangen, doet zij haar best om deze binnen drie werkdagen af te ronden.
Het meerendeel van de producten van deze webwinkel wordt verzonden als brievenbus pakket.
Ook wanneer de consument een enkele kaart met envelop wil bestellen, wordt deze in een Brievenbuspakket verzonden. Op die manier is het pakket steviger en komt het veiliger aan bij de ontvanger. 
De bestellingen die bij Lot geplaatst worden, worden verzonden via Fietskoeriers.nl. 
Wanneer Lot Bouwes een bestelling ontvangt van een consument, geeft zij deze door aan Fietskoeriers.nl. 
De Fietskoerier komt het pakket bij Lot ophalen en levert het in de avond, tussen 18:00 en 22:00 bij de consument af. 
Meer informatie kun je vinden op de website van Fietskoeriers.nl 

Verzendkosten:

Verzendkosten voor een webwinkelbestelling worden berekend in de check out van het winkelmand.
De verzendkosten kunnen per bestelling verschillen, afhankelijk van het gewicht en formaat.
Wanneer de consument een bestelling plaatst met een waarde van €75,00 of hoger, zijn de verzendkosten gratis voor de consument in Nederland. 

Verzendkosten voor een gepersonaliseerde dienst of product zijn afhankelijk van de wensen van de consument. 
Meer informatie over verzenden vind je hier

Garantie en aansprakelijkheid

Lot Bouwes doet haar best om goede en degelijke artikelen te leveren.
Houd er rekening mee dat zij zo veel mogelijk met gerecyclede materialen werkt. De materialen van de producten kunnen daardoor iets afwijken van de foto’s op de website en/of social media.
Lot Bouwes is niet aansprakelijk voor het verkleuren, slijten of andere gebreken die tijdens het gebruik van de artikelen op kunnen treden. Gebreken die ontstaan zijn door normale slijtage, gebreken die te wijten zijn aan de consument of kleurverschil van de producten vallen niet onder de garantie.

Dichtbundel Wezens is niet gelamineerd en heeft dus geen plastic afwerking. Dit kan als gevolg hebben dat de hoekjes van Wezens sneller slijten dan de consument van boeken gewend is. Lot Bouwes is hier niet aansprakelijk voor. Wanneer de consument Wezens heeft besteld en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden, gaat Lot Bouwes ervanuit dat de consument de informatie over de hoekjes heeft gelezen. Ook bij de productomschrijving van Wezens (zie hier) wordt vermeld dat de hoekjes sneller kunnen slijten. Wanneer de consument dichtbundel Wezens retour wil sturen of wil ruilen, is het niet mogelijk wanneer dit een klacht omtrent het slijten van de hoekjes betreft aangezien Lot Bouwes de consument hierover heeft geïnformeerd voordat de aankoop geplaatst is. 

Bedenken, retourneren en ruilen

Bij de aankoop van webwinkelproduct(en) heeft de consument de mogelijkheid deze binnen 14 dagen te ruilen / retourneren. Hier zijn uitzonderingen voor. Onder het kopje 'garantie en aansprakelijkheid' en het kopje 'uitsluiting van herroeping' kan de consument de uitzonderingen lezen.

De consument kan daarvoor contact opnemen met Lot Bouwes via het contactformulier op de website.
De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product/ de producten.
De retourkosten zijn voor de rekening van de consument.
De consument ontvangt retourinstructies en een retourformulier van Lot Bouwes via de mail.
Lot heeft altijd het recht om een retourzending te weigeren of slechts een gedeelte van het aankoopbedrag te vergoeden wanneer het artikel dat de consument terug stuurt, niet in originele staat blijkt te verkeren.
Ook heeft Lot Bouwes het recht om een retourzending te weigeren wanneer het artikel niet binnen 14 dagen na ontvangst is geretourneerd door de consument.
Indien de consument binnen de vermelde termijn gebruik maakt van het herroepingsrecht en een bedrag heeft betaald, zal Lot Bouwes dit bedrag zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen terugbetalen.
Bij een retour betaalt Lot Bouwes de consument terug op de manier waarop de consument eerder betaalt heeft.
Lot Bouwes behoudt zich het recht om te wachten met terugbetalen totdat zij het product terug heeft of de consument bewijst dat deze het product heeft teruggestuurd, afhankelijk van welk tijdstip eerst valt.

Wanneer de consument een gepersonaliseerd product of dienst door Lot Bouwes laat maken, heeft de consument het recht om de offerte die Lot Bouwes opstelt, te weigeren. Nadat de offerte en de digitale proef door de consument zijn geaccepteerd, heeft de consument niet langer het recht om zich te bedenken. Een gepersonaliseerd product of dienst kan niet geretourneerd of geruild worden. 

Uitsluiting van herroeping

Uitsluiting van herroepingsrecht is van toepassing op gepersonaliseerde producten en diensten die door Lot Bouwes speciaal gemaakt zijn op specificaties van de consument. Lot Bouwes doet haar uiterste best om bij gepersonaliseerde gedichten en teksten  zo goed mogelijk aan de wensen van de consument te voldoen. Lot Bouwes stuurt een offerte naar de consument via email. De consument kan deze accepteren of weigeren. Na acceptatie van de offerte gaat het proces in gang. Wanneer de consument daarvoor kiest is het mogelijk om een digitale proef te ontvangen alvorens deze akkoord gaat met het eindproduct. Na akkoord van deze proef en na akkoord van de offerte is het niet mogelijk om deze producten en/of diensten te retourneren.

Uitsluiting van herroeping is ook van toepassing wanneer de consument Wezens wil retourneren of ruilen omdat de hoekjes snel slijten.
Dichtbundel Wezens is niet gelamineerd en heeft dus geen plastic afwerking. Dit kan als gevolg hebben dat de hoekjes van Wezens sneller slijten dan de consument van boeken gewend is. Lot Bouwes is hier niet aansprakelijk voor. Wanneer de consument Wezens heeft besteld en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden, gaat Lot Bouwes ervanuit dat de consument de informatie over de hoekjes heeft gelezen. Ook bij de productomschrijving van Wezens (zie hier) wordt vermeld dat de hoekjes sneller kunnen slijten. Wanneer de consument dichtbundel Wezens retour wil sturen of wil ruilen, is het niet mogelijk wanneer dit een klacht omtrent het slijten van de hoekjes betreft aangezien Lot Bouwes de consument hierover heeft geïnformeerd voordat de aankoop geplaatst is. 

Annulering

Een (deel van een) webshop bestelling kan geannuleerd worden na betaling en voordat verzending plaats vindt. Het aankoopbedrag wordt binnen 14 werkdagen teruggestort op de rekening van de consument.

Een gepersonaliseerd product of dienst kan niet geannuleerd worden na akkoord van de offerte die Lot Bouwes gemaakt heeft op basis van de specificaties van de consument. 

Klachten

Als de consument een klacht heeft over een gekocht artikel, heeft de consument de mogelijkheid om deze klacht naar Lot te mailen. Bij voorkeur gebeurt dit via het contact formulier. Beeldmateriaal is hierbij gewenst, dan kan Lot met de consument mee kijken naar een passende oplossing.
Lot probeert binnen zeven werkdagen contact met de consument op te nemen wat betreft de klacht.

Overmacht

Lot heeft geen enkele verplichting tegenover de consument indien zij gehinderd is door overmacht.
Zij behoudt zich het recht om de overeenkomst te ontbinden. Lot zal hier in dat geval een email over sturen naar de consument.
Onder overmacht worden o.a. verstaan: transportstagnatie, bedrijfsstoringen en het niet tijdig leveren van leveranciers.

Privacy

Lot gebruikt persoonsgegevens alleen voor het verwerken van bestellingen. Persoonsgegevens van consumenten worden nooit doorgegeven aan derden.
Meer informatie hierover vind je in de privacyverklaring

Prijzen

De prijzen van de producten in deze webwinkel van Lot Bouwes en prijzen van de verzending zijn inclusief BTW. 
De prijzen in de offerte van gepersonaliseerde diensten zijn exclusief BTW, Lot Bouwes vermeldt in haar facturen de BTW apart. 

Offertes en facturen

Wanneer de consument een gepersonaliseerd product of dienst bestelt, ontvangt deze eerst vrijblijvende informatie en een vrijblijvende offerte van Lot Bouwes. Wanneer de consument de offerte accepteert, gaan de consument en Lot Bouwes een overeenkomst aan.
De offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen. Na deze termijn vervalt de offerte. Wanneer er geen offerte gemaakt wordt, maar wel zwart op wit wordt overeengestemd dat Lot Bouwes een gepersonaliseerd product of dienst te maken in opdracht van de consument, gaan Lot Bouwes en de consument ook een overeenkomst aan. De consument is dan verplicht om Lot Bouwes na goedkeuring van de gepersonaliseerd product of dienst te betalen.
Prijzen van een gepersonaliseerd product of dienst die genoemd worden in de offerte, zijn exclusief BTW. Op de offerte wordt de BTW niet vermeld. Wel wordt er vermeld dat de prijzen exclusief BTW zijn.
Nadat de consument akkoord gaat met de offerte gaat het proces van het gepersonaliseerde product of de gepersonaliseerde dienst in gang. Na ontvangst van de factuur, dient de consument deze binnen 14 kalenderdagen te betalen onder vermelding van het factuurnummer. Wanneer de consument niet binnen 14 kalenderdagen betaalt, zal Lot Bouwes een herinnering sturen. Wanneer de factuur na 30 kalenderdagen nog steeds niet betaald is door de consument, heeft Lot Bouwes het recht om een boeterente door te voeren.