Alle Dieptes

In alle dieptes is het donker maar ik val vanuit het licht.

Wat is het lichtpunt in je leven?
Kan je dat licht nog steeds zien als je je bevindt in de donkerste diepte die je ooit gekend hebt?
Of slokt het donker je op tot je zelf niets anders meer bent dan één met de leegte, je verdriet en de volheid daarvan?
De volledigheid van gebreken
De vulling van niets

Het begon ooit met het donker.
Kleine zwarte stipjes angstopwekkend donker. Ik wist niet hoe ik ermee om moest gaan of hoe ik ze moest laten verdwijnen. Met elke inademing nam ik iets van de wereld in me op. Met elke uitademing werden de zwarte stipjes groter en groeiden zij uit tot een zwarte vlek in mijn ziel.

Ondertussen werd het licht ook gevoed en zo onstond er een tegenbeweging van licht en donker.

Het donker bleek zo erg nog niet. Het was een veilige haven waarin niets perfect hoefde te gaan en alles mis kon lopen. De druk ging af van het dagelijks leven. Niets hoefde meer omdat het ook ieder moment afgelopen kon zijn. Ik bevond me immers op een plek waar vluchten makkelijker was dan vechten. Die negatieve kant gaf me houvast.
Ik kon verdrinken tussen golven van gevoelens zonder dat het water me opslokte en zonder dat ik de bodem kon bereiken. Het kon altijd dieper. Dat kan het nog steeds. Ik heb de diepe gevoelens gevoeld zonder het diepste ooit te bereiken. Want dan was daar het licht, een greintje moed om toch te vechten. Het was licht in het donker, of eigenlijk de verplichting van het leven tussen de verslagenheid in. En dan moest ik weer door, mijn proces op pauze zetten. Zolang ik mijn lichaam niet de kans gaf om volledig tot stilstand te komen, kon mijn ziel nooit naar die diepste bodem zinken. Ik bleef alsmaar trappelen.

Zonder die bodem was er nog zoveel te ontdekken. Zoveel stappen om te maken. Zoveel kennis op te doen.
Ik heb geleerd dat het donker meer is dan negatief en duister. Ik was eerst bang voor het donker omdat ik er niets kon zien. Maar nu het mij bekend is, heb ik geleerd om de positieve kanten van negativiteit in te zien. Het donker is een kunstwerk.

In alle dieptes is het donker maar ik val vanuit het licht.

Alle dieptes is een bundeling van gedichten, fotografie en abstracte kunstwerken.
Het boek maakt in vier hoofdstukken een reis door de fases van rouw, depressie, loslaten en zelfontplooiing.