Voor Kinderen

Kunstzinnige therapie voor Kinderen

Voor kinderen is kunstzinnige therapie zeer geschikt omdat het een speelse manier biedt om aan een hulpvraag te werken.
Kinderen vinden het vaak leuk om creatief bezig te zijn.  We creëren veel met onze handen en verbinden de sessies aan inspirerende beelden, teksten, en verhalen.
Binnen de werksessies wordt de keuze voor thema’s, kunstzinnige materialen en opdrachten  afgestemd op de behoefte van het kind en de hulpvraag. Tijdens iedere sessie worden er tastbare werken neergezet. Vaak wordt er gewerkt aan de hand van een verhaal of thema dat het kind aanspreekt. Er kan bijvoorbeeld een sprookje gevolgd worden waarbij de held van het verhaal figuur kan staan voor de hulpvraag van het kind. De personages in verhalen maken hoogte- en dieptepunten mee die ieder kind op zijn of haar eigen manier herkent. Zo wordt er op een plezierige manier aan persoonlijke doelen gewerkt.

Een traject is voornamelijk geschikt voor kinderen die te maken krijgen met onzekerheid, faalangst, (hoog)gevoeligheid, onbekende situaties en gevoelens, ingrijpende gebeurtenissen, etc.

Het traject is zo ingericht dat we samen werken aan de hulpvraag. Ouders/begeleiders en eventueel leerkrachten worden betrokken bij de therapie en zijn aanwezig bij momenten zoals het intakegesprek, voortgangsgesprek(ken) en afrondingsgesprek(ken).


Het traject

Een traject voor kinderen begint altijd met een vrijblijvend en gratis intakegesprek. Samen met het kind, de ouder(s) en eventueel leerkracht(en) kijken we naar de hulpvraag. Aan het einde van het intakegesprek wordt bepaald wat het traject voor het kind kan betekenen. Een gemiddeld therapietraject bestaat uit twaalf momenten: De diagnostische sessie(s), het bespreken van het behandelplan, zeven werksessies, een tussen evaluatie, een afrondende sessie en het eindgesprek.  Indien nodig is er natuurlijk ruimte voor meer sessies en/of gesprekken.

Na het intake gesprek vinden er (meestal twee) diagnostische sessies plaats. Het kind mag met alle beschikbare  materialen iets creëren aan de hand van de hulpvraag. Uit dit eerste werk en de manier van werken is veel af te lezen. Bijvoorbeeld of het kind uit zichzelf begint met het maken, hoe er met het materiaal wordt omgegaan, of er veel zelfbewustzijn of onzekerheid aanwezig is, welke kleuren gebruikt worden, of de kleuren mengen, de handen vies mogen worden, etc. Deze sessies zijn nodig om het ijs te breken en het plezier te laten ontstaan. Aan de hand van het gemaakte werk, de observaties rondom het kind en het eerste gesprek wordt gekeken naar wat nodig is en hoe vaak er gewerkt gaat worden. Dan wordt het behandelplan opgesteld. Dit plan wordt met ouder(s) besproken en indien nodig  bijgeschaafd. Vervolgens starten de werksessies.

Tijdens de werksessies maken we gebruik van verschillende materialen. Er worden verschillende vormen van tekenen, schilderen en boetseren aangeboden om uit te vinden wat het kind het leukste vindt en waar de meeste behoefte ligt.
Vaak werken we met het volgen van een verhaal of sprookje. Tijdens iedere sessie kan er weer worden voortborduurt op de inzichten van de vorige keer, met een nieuw hoofdstuk in het sprookje, waarbij de avonturen van de held worden  verbonden met de hulpvraag van het kind. Zo ontstaat een tastbaar verhaal van het kind zelf. Dit is echter een klein voorbeeld uit ontzettend veel mogelijkheden. Er wordt altijd gekeken wat bij het kind en de ouder(s) past.

De afrondende sessie is er om het kind zelf naar al het gemaakte werk te laten kijken en zijn of haar eigen bevindingen te ervaren. Al het werk van alle sessies worden voor hem of haar ten toon gesteld en  gedetailleerd besproken.
In het eindgesprek worden het kunstzinnig werk en het proces van het kind besproken, samen met de  ouder(s) en eventueel de leerkracht(en). Dit is voor het kind altijd een belangrijk en persoonlijk moment. Het werk en de binnenwereld worden gezien! Het kind krijgt zijn of haar werk gebundeld mee naar huis, als een soort persoonlijk getuigschrift.

Lees hier meer over tarieven en praktische informatie.


Denk je dat deze vorm van therapie/coaching bij je kind past? Bekijk hier de praktische informatie en tarieven of neem contact met mij op.
Een intakegesprek is gratis en vrijblijvend. We kijken tijdens het gesprek of we bij elkaar passen en wat ik kan betekenen.